نظام آزادی مشروط

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مدت آزادی مشروط

اصولا مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات است.لکن دادگاه می تواند آن را تغییر دهد.در هر حال مدت آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد، مگر در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد، که در اینصورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.(ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .