نظام آزادی مشروط

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

شرایط اعطای آزادی مشروط در ارتباط با محکوم

۱-لزوم حسن اخلاق مستمر محکوم در طی مدت اجرای مجازات

۲-پیش بینی عدم ارتکاب جرم پس از آزادی مشروط

*احراز این دو شرط به همراه احراز انقضاء مدت های قانونی مستلزم گزارش رئیس زندان محل و تایید قاضی اجرای احکام است.

۳-پرداخت ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی توسط محکوم در حد استطاعت یا ترتیب دادن قراری بر پرداخت این ضرر و زیان

۴-عدم استفاده قبلی محکوم از آزادی مشروط.

(ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .