نظام آزادی مشروط

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

شرایط اعطای آزادی مشروط از لحاظ کیفیت مجازات

۱-اعطای نظام آزادی مشروط فقط مختص حبس های تعزیری می باشد.

۲- اعطای نظام آزادی مشروط نهادی اختیاری در دست دادگاه صادر کننده حکم می باشد.

۳-اعطای نظام آزادی مشروط در حبس های تعزیری بیش از ۱۰ سال مستلزم تحمل نصف مدت محکومیت است.

۴- اعطای نظام آزادی مشروط در حبس های تعزیری ۱۰ سال و کمتر از آن مستلزم تحمل یک سوم مدت محکومیت است.

(ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی)

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .