اجرت المثل

فاطمه  محمد قلی ها محمد قلی ها
مشاور: فاطمه محمد قلی ها محمد قلی ها
دکتر زهرا فهرستی فهرستی ناظر علمی: دکتر زهرا فهرستی فهرستی

 اجرت المثل، در لغت به معنای دستمزد و مزد کار است و در اصطلاح حقوقی به عوض استفاده از مال یا عمل دیگری گفته می شود؛ یعنی مزدی است که در برابر انجام کاری به عامل پرداخت می شود و از قبل تعیین نشده است.نقطه مقابل آن، اجرت المسمی است که به معنای اجرت تعیین شده می باشد.

 

اجرت المثل

 

 

آیا تمایل دارید، با شرایط دریافت اجرت المثل آشنا شوید
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .