کتب و مقالات حقوقی

کتاب یا مقاله مورد نظر خود را جستجو کنید
گروه بندی
اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه اصول و روش تفسیر قراردادهای بیمه
بیمه 1395/06/08
مشاهده بیشتر
بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه بررسی جهات تحقق غرر در عقد بیمه
بیمه 1393/02/12
مشاهده بیشتر
تاثیر ازدواج مجدد بر  پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری تاثیر ازدواج مجدد بر پرداخت مستمری به همسر بیمه شده متوفی در آئینه آراء صادره از دیوان عدالت اداری
بیمه 1394/10/14
مشاهده بیشتر
شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر شرط مخالف قائم مقامی بیمه گر
بیمه 1389/09/27
مشاهده بیشتر
مبانی  رجوع بیمه گذار به بیمه گر اتکایی (با تاکید بر آرای دادگاه های آمریکا) مبانی رجوع بیمه گذار به بیمه گر اتکایی (با تاکید بر آرای دادگاه های آمریکا)
بیمه 1394/04/01
مشاهده بیشتر
مبانی رجوع بیمه گر به مسئول حادثه مبانی رجوع بیمه گر به مسئول حادثه
بیمه 1391/04/25
مشاهده بیشتر