تحلیل پرونده با عنوان فور و تراخی در اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه

تحلیل پرونده با عنوان فور و تراخی در اعمال وکالت در طلاق از سوی زوجه دانلود کتاب
منابع

اصول فقه سید مصطفی محقق داماد

نویسندگان

زکیه نعیمی

تاریخ چاپ

1394/02/01

چکیده

نویسنده: زکیه نعیمی

چکیده:

زوج ازدواج مجدد نموده که به موجب بند دوازده، یکی از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می باشد، اما زوجه پس از گذشت هجده سال از تاریخ این ازدواج، از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نموده است. دادگاه تجدیدنظر صراحتاً اعلام داشته: گذشت مدت زمان طولانی و عدم اقدام زوجه، دلالت بر اسقاط این حق دارد. در ادامه قاضی اظهار می دارد: دادگاه تحقق بند دوازده از شروط ضمن عقد را احراز نکرده و با نقض حکم تجدیدنظرخواسته، حکم بر بطلان دعوای بدوی 2 صادر نموده است.