تحلیل قوانین حقوقی زنان از تصویب به اجرا

نویسندگان

لیلا سادات اسدی

تاریخ چاپ

1395/08/17

چکیده

نویسندگان: لیلا سادات اسدی

 

چکیده:

مطابق ماده 1133 ق.م. مرد هرگاه می‌تواند زن خود را طلاق دهد. اما زنان غیر از موارد استثنائی از جمله وقوع عسر و حرج، عدم پرداخت نفقه و مفقود الاثر شدن زوج به مدت طولانی از داشتن حق طلاق محروم هستند. هرچند ماده 1119 ق.م. امکان گنجاندن شروط در ضمن «عقد نکاح» یا «عقد خارج لازم دیگر» را به زوجین داده است، اما عدم عنایت عموم به این ماده و آثار سوء محروم بودن زنان از حق درخواست طلاق، شورای عالی قضایی را بر آن داشت که شروطی را در نکاحیه های رسمی بگنجاند؛ تا از یک سو در شرایطی برای زوجه حق طلاق ایجاد شود و از سوی دیگر از زوجه‎‌ای که وظایف زناشویی خویش را به نحو احسن انجام داده ولی همسرش قصد طلاق وی را نموده است، حمایت مالی نماید. این مقاله درصدد است که شروط ضمن عقد را مورد بحث و مناقشه قرار دهد، به خلأهای عملی آن اشاره نامید و با ارائه پیشنهادات قانونی برای استفاده بهتر از شروط ضمن عقد، ابهامات آن را مرتفع گرداند.

 

کلیدواژه: شروط ضمن عقد، نفقه ، زوج ، زوجه ، محکومیت کیفری ، تنصیف دارایی ، فسخ نکاح ، تجدید فراش ، ازدواج مجدد ، عقیم بودن ، سوء معاشرت ، امراض صعب العلاج ، جنون ، اشتغال  ، حبس ، اعتیاد ، مفقودالاثر.