حق تصویر

حق تصویر دانلود کتاب
منابع

قواعد عمومی قرارداد ها ناصر کاتوزیان

نویسندگان

عباس میرشکاری

تاریخ چاپ

1397/03/01

چکیده

نویسنده: عباس میرشکاری

چکیده:

حق تصویر به این معناست که شخص می‌تواند دربارة تصویربرداری از خویش، چگونگی تصویربرداری، انتشار، و درنهایت استفاده از تصویر خود تصمیم بگیرد. این حق ماهیتی دوگانه دارد؛ هم غیرمالی است، چون به شخصیت انسان مربوط است، هم مالی است، چون در بازار ارزش مالی دارد. حق تصویر قابل انتقال است؛ با این حال، شخص نمی‌تواند به‌طورکلی حق خویش بر تصویرش را به دیگری منتقل و از خود سلب کند. به‌علاوه، اگرچه جنبة معنوی حق تصویر با فوت شخص از بین می‌رود، جنبة مالی این حق به وراث منتقل خواهد شد. دربارة مبنای حق مورد بحث، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی آن را از مصادیق حریم خصوصی می‌پندارند و برخی دیگر آن را، در کنار حریم خصوصی، از مصادیق حقوق شخصیت می‌دانند. به‌نظر می‌رسد با مبنای اخیر کامل‌تر می‌توان از حق شخص بر تصویرش حمایت کرد.