تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی

تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی دانلود کتاب
منابع

شمس ، عبدالله (1388) ، آئین دادرسی مدنی ، مجلدات 1 ، 2 ،3 ، انتشارات دراک

نویسندگان

میثم اکبری دهنو - مرتضی شهبازی نیا

تاریخ چاپ

1393/09/18

چکیده

نویسندگان : میثم اکبری دهنو ، مرتضی شهبازی نیا 

چکیده : 

یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می‌تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می‌نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه‌ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.