بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری

بررسی تطبیقی مقررات کنترلی حقوق رقابت پیرامون ادغام شرکت‌های تجاری دانلود کتاب
منابع

روح حقوق رقابت نوشته بهنام غفاری فارسانی ، محمدحسن صادقی مقدم

نویسندگان

مهدی حقیقت‌جو

تاریخ چاپ

1394/04/02

چکیده

‌نویسنده: مهدی حقیقت‌جو


چکیده: امروزه، بدون تردید، ادغام را باید در زمره یکی از مهم‌ترین تدابیر افزایش ظرفیت تولید و ارتقا سهم بازاری واحدهای تجاری دانست. امری که توسعه خارجی آنها را به دنبال خواهد داشت. توسعه خارجی بنگاه‌ها، توازن موجود در میادین بازرگانی و تعادل جریان رقابت را در سطوح مختلف آن تغییر خواهد داد. در این میان، حراست از امنیت بازارهای تجاری، نظارت بر آنها را ضروری می نماید. رسالت حقوق رقابت در چنین نظارتی خلاصه خواهد شد. اجتناب از ظهور قدرت های نامتعارف و مقابله با آثار مخرب ادغام‌ها، هدف اصلی حقوق رقابت را ازکنترل آنها تشکیل می‌دهد. به همین علت است که در تمامی کشورها تدابیر به خصوصی در این روابط جریان دارد. تدابیری که با عنوان سیاست کنترل ادغام شناخته می‌شوند.
به منظور اجرای کارآمد این سیاست‌ها، در نظام‌های مختلف، مراجع مخصوصی متصدی نظارت بر حسن اجرای آن هستند. چنان که در ایالات متحده آمریکا، کمیسیون تجارت فدرال، در اتحادیه اروپا کمیسیون رقابت و در بازارهای داخلی انگلستان، مراجع قضایی این وظیفه را اعمال می نمایند. مطابق مقررات کشورمان نیز شورای رقابت تصدی اجرای چنین نظارتی را برعهده دارد. در هر یک از نظام‌ها، آنچه مبنای اصلی عملکرد این مراجع را تشکیل میدهد، سیاست های مورد پذیرش آنان در کنترل ادغام خواهد بود. با وجود این، در نظام‌های مختلف تجاری این سیاست ها تفاوت هایی اساسی با یکدیگر دارند. در این خصوص نظامی را می‌توان کاآمد تلقی نمود که مبانی مورد پذیرش آن از دقت بالاتری برخوردار باشد.

 

کلیدواژه: ادغام مجاز ، ادغام ممنوع ، انحصار نامتعارف ، محدودیت اساسی در رقابت ، موقعیت مسلط