قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود کتاب
منابع

کتابخانه فارسی تبیان

نویسندگان

علی حاتمی

تاریخ چاپ

1358/01/01

چکیده

تهیه و تنظیم: علی حاتمی

انسان از دیرباز و از بدو پیدایش جامعه و دولت به قانون و ضرورت ایجاد آن اندیشیده است. متفکران و اندیشمندان اجتماعی از دوران باستان تا کنون در پی شناخت بهترین اشکال حکومت و جستجوی راه ها و روش های نیل به عدالت اجتماعی و تحکیم مبانی ارزشهای اخلاقی در قالب نظام های قانونی تلاش و مساعی فراوان به کار برده اند. قانون حدود اختیارات و شرح وظایف افراد، نهاد ها و دولت و چگونگی تنظیم روابط و مناسبات آنها را مشخص و معین می سازد. قانون اساسی مجموعه مقررات پایه که ماهیت نهاد ها و تشکیلات و نظام سیاسی، شیوه حکومت و ساخت و ترکیب قوای قضایی و اجرایی و مقننه را بررسی و طرز عمل آنها را تعریف می کند. قانون اساسی بیانگر اراده و تجلی آرمان های یک ملت است و از مهم ترین دستاورد های یک تحول اجتماعی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاصل انقلاب شکوهمند مردم مسلمان ایران به رهبری قائد بزرگ امام خمینی قدس سره شریف است که در 22 بهمن 1357 به شعر نشست. این قانون بر اساس احکام و مبانی دین مبین اسلام طرح ریزی و قوام یافته است.