توسعه میادین نفت و گاز ساختار ها و رویکرد های اجرای پروژه

توسعه میادین نفت و گاز ساختار ها و رویکرد های اجرای پروژه دانلود کتاب
منابع

تحریرالوسیله امام خمینی

نویسندگان

مهندس سید صادق کاشانی

تاریخ چاپ

1388/04/01

چکیده

نویسنده: مهندس سید صادق کاشانی

پس از کشف نفت در قرن نوزدهم میلادی، مسئله تولید نفت در سطح تجاری در قرن بیستم به صورت جدی در جهان مطرح شد. به تدریج شرکت های بزرگ نفتی آن زمان (بازماندگان استاندارد اویل و همچنین شل و بی.پی، معروف به هفت خواهران) قراردادهایی با دولت های صاحب نفت منعقد کردند. بر مبنای این قرارداد ها یا به عبارت صحیح تر این امتیاز ها، شرکت های نفتی در صورت کشف مخازن ، مالکیت آن ها را به دست می آوردند و در مقابل متعهد می شدند که پس از به تولید رساندن آنها ، نفت تولیدی را به فروش رسانده و مبلغی با عناوینی چون بهره مالکانه و مالیات به دولت میزبان بپردازند. بعد ها در نیمه دوم قرن بیستم با انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید دولت ها علاوه بر بهره مالکانه درصدی از نفت تولیدی را نیز به مالکیت خود درآورند.