حقوق بشر مقدمه ای بسیار کوتاه

حقوق بشر مقدمه ای بسیار کوتاه دانلود کتاب
منابع

حقوق بشر

نویسندگان

اندرو کلپهام

تاریخ چاپ

1390/11/01

چکیده

نویسنده: اندرو کلپهام

این مقدمه کوتاه عملا به محتوای بعضی از حقوق می پردازد و در این کتاب صرفا از ادعاها، مکاشفات و کشمکش های موجود در زمینه حقوق بشر صحبت نمی شود. دعوت از جهان بر پایه حقوق بشر کار آسانی است، تلاش برای رسیدن به جهانی که در آن حقوق بشر به طور کامل رعایت می شود هرگز به پایان نخواهد رسید. زمانی که به الگوهای مورد بحث در زمینه حقوق بشر نگاه می کنیم، زمینه هایی از قبیل زندگی، برابری، آزادی بیان، حریم شخصی، بهداشت و سلامتی، خوراک و مسکن به این نتیجه می رسیم که تلاش در این مسیر، یک روند پایان نا پذیر است. حقوق بشر به زندگی همه ما در آسایش مربوط می شود، و ما فاصله بسیار زیادی از رسیدن به این هدف در مرتبه جهانی داریم. در ادامه مشاهده خواهیم کرد که پروژه حقوق بشر صرفا به جرای یک سری وظایف مشخص در تاریخ محدود نمی شود. جنبش حقوق بشر صرفا به اجرای یک سری وظایف مشخص در تاریخ محدود نمی شود، جنبش حقوق بشر به ایستادن مردم در مقابل نا عدالتی و نشان دادن اتحاد در مواجه شدن با ظلم و ستم است.