فقه 2 شرح لمعه دمشقیه

نویسندگان

شهید ثانی

تاریخ چاپ

1388/05/27

چکیده

نویسنده: شهید ثانی

ترجمه: دکتر عباس زراعت

کتاب «الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه» تالیف فقیه نامدار شیعه مرحوم «زین الدین الجبعی العاملی» که شرحی بر کتاب گران سنگ »اللمعه الدمشقیه» تالیف مرحوم «محمدبن جمال الدین مکی العاملی» می باشد گرچه از گذشته های دور به عنوان متن درسی و آموزشی، جای خود را در حوزه های علمیه باز کرده است اما به نظر می آید آنگونه که شایسته این اثر پربها می باشد مورد شناسایی جامعه فقهی و حقوقی، قرار نگرفته است و در توصیف آن شاید مبالغه نباشد که گفته شود چنانچه به صورت عمیق و دقیق مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد، زمینه اجتهاد فقهای پژوهش گر را فراهم می سازد و در دوره های تحصیلات تکمیلی رشته های دانشگاهی به ویژه رشته فقه و رشته حقوق نیز می توان بعنوان منبعی غنی و کامل برای درس فقه از آن استفاده کرد.