یعنی هر گونه محصول طبیعی و کشاورزی و یا فراورده‌های آن یا صنایع دستی و یا تولیدات صنعتی. (بند ب ماده 1 قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 7/11/1383)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: