الف- مجمع یا مجامع رسمی که صلاحیت شود و اخذ تصمیم را دارا باشد و وظیفه اساسی آن تصویب قانون و بودجه است.

ب- مجلس (رک.مجلس) پارلمان اگر ازیک مجلس تشکیل شود سیستم قانون گذاری کشور را سیستم یک مجلسی گویند و اگر از دو مجلس تشکیل شود سیستم قانون گذاری را سیستم دو مجلسی نامند.

پاسدار: پاسدار به فردی اطلاق می‌شود که برای جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن به عنوان وظیفه شرعی با داشتن شرایط زیر به عضویت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده 34 از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 15/6/1361)
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: