مبلغی که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجراء قرارداد یا تاخیر اجراء آن،به موجب توافق(خواه ضمن همان قراردا اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل ولی در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد) معین کنند.ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است خسارتی که به توافق طرفین قبلا معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر دادن خسارت، تعهد را هم انجام دهد.(ذیل تبصره دوم ماده 34 قانون ثبت) وجه التزام را شرط جزائی و شرط جزا نیز گویند ولی این شرط همیشه ضمن عقد نیست.حقوقدانان معاصر از اعراب آن را تعویض اتفاقی گویند که تعبیر نارسائی است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص739)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: