به کسی اطلاق می‌شود که کارفرما علاوه بر نیروی کار موجود، از بیکـاران ثبت نـام شده نزد ادارات کار و امور اجتماعی استخـدام نماید. (بند ب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بندهای الف و ب ماده 49 قانون برنامه سوم مصوب 25/2/1381 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: