عبارت است از اسقاط اعتبار یک قانون(توسط کسی که اختیار قانونی این کار را دارد) بوسیله قانون دیگر.قانون اخیر را ناسخ و قانون نخست را منسوخ نامند.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص713)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: