هرگاه دو قانون در یک مورد وارد شوند و جمع بین آنها به هیچ وجه میسر نباشد قانون موخر به طور ضمنی کاشف از منسوخ بودن قانون مقدم می باشد.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص713)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: