منظور از مشاور کسی است که در یکی از رشته‌ها و گرایش‌های مشاوره (خانواده، شغلی، تحصیـلی، توانبخشـی، عمومی و ...) درسطح کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشد. (تبصره 2 ماده 4 قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره مصوب 27/1/1382)شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی سازمان و براساس آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران، تشخیص صلاحیت شده است. (بنـد پ مـاده 1 آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران مصوب 3/4/1383 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: