مقصود از مسافر مذکور در این ماده مسافری است که دارای گذرنامه‌ یا اجازه‌نامه‌ مرتب بوده و از راه مجاز وارد کشور شود اشخاصی که در یک سال بیش از سه نوبت به خارج مسافرت نمایند در مسافرت‌های بعدی در همان سال حق استفاده از معافیت مذکور در این ماده را نخواهند داشت. (تبصره ماده 20 آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351)فقط به کسی اطلاق می‌شود که بر طبق قرارداد حمل با کشتی سفر نماید. (بند ج ماده 111 قانون دریایی مصوب 29/6/1343)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: