آموزش دهنده‌ای که برای تدریس نظری یا عملی در سطوح پایین‌تر از دانشگاه انتخاب یا استخدام می‌شود. (بند پ ماده 1 آیین‌نامه استخدام مربی برای آموزش‌های پایین‌تر از سطوح دانشگاهی و پرداخت حق‌التدریس ... نیروهای مسلح مصوب 12/5/1382 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: