مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص615)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: