کیفری که اولا و بالذات برای جرمی از طرف مقنن معین شود و حداقل(نسبت به کیفر تکمیلی و تبعی) مجازات آن جرم محسوب است و کیفرهای دیگری که ممکن است به آن ضمیمه شوند جنبه عرضی دارند.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص615)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: