حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چبز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
در قانون مدنی ما،مالکیت فقط در مورد عین استعمال نشده است(ماده 29-ق.م)
(فقه)هر سلطه قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به کار می رود لذا گفته اند مالکیت خانه،مالکیت حق تحجیر،مالکیت منافع،مالکیت بضع،مالکیت حق اختصاص و غیر...


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص599)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: