نماینده قانونی محجور که از طرف مقامات صلاحیتدار قضائی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین میشود.اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق(ص559)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: