کسی که در عقد مال غیر را موضوع معامله قرار میدهد (برای خود یا برای غیر) بدون اینکه از طرف مالک اذن داشته باشد(ماده 247 ق.م) اصطلاح عاقد فضولی و معامل فضولی نیز در همین معنی بکار رفته است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص503)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: