منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت. (از ماده 133 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347)


در معانی زیر بکار میرود:
الف)صدمه جانی زدن بخود و دیگری خواه بصورت ضرب و جرح باشد خواه بصورت قتل.
ب)تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن به حیثیت خود.
ج) تعرض به ناموس دیگران.
د)اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگران و تجاوز به مال غیر مانند غصب و خیانت در امانت و اختلاس.
ه )ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی وجود آن حاصل شده است(یا عدم النفع) مانند کندن درختان میوه ای که شکوفه دارند همین داشتن شکوفه مقتضی دادن میوه است و میوه منفعت درخت است .
در صدق ضرر بر عدم النفع اتفاق نظر وجود ندارد.
( مدنی) ضرر ممکن است بواسطه ی از بین رفتن مالی باشد یا بواسطه ی فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل میشده است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص415)، ترمینولوژی کاتوزیان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: