(مدنی) ضرر مالی و بدنی را گویند و در مقابل ضرر معنوی استعمال میشود.ضرر مادی بصورت ضرر موجودو ضرر آینده و ضرر محتمل الوقوع دیده میشود.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص416)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: