کسیکه از دست دیگری بیکی از مقامات رسمی مرجع شکایت , تظلم شفاهی یا کتبی می کند .(رک .عارض)
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: