الف – گروه یا چند نفراز افراد انسان که یک هدف اجتماعی را تعقیب می کنندو برای وصول به آن هدف تابع یک رشته قوانین امری هستند مانند ازدواج و بنگاهها Entreprises وخانواده . این اصطلاح ترجمه کلمه خارجی Institution است و پاه ای از حقوقدانان میل دارند که سازمانها دارای شخصیت حقوقی باشند. ب- تشکیلات اداری یک موسسه رسمی یا غیر رسمی .ج – تشکیلاتی که جنبه غیرمادی دارد مانند سازمانها نکاح و بیع و رهن .دراصطلاحات ذیل بکاررفته است :
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: