(دادرسی) تراضی طرفین دعوی بر فیصله نزاع معین در دادگاه و با دخالت دادرس دادگاه (ماده 335 آئین دادرسی مدنی) سازشنامه ای که به این ترتیب تنظیم می شود ماهیت یک سند رسمی صلح را دارد ومانند هر عقدی فقط بین طرفین و قائم مقام آنان لازم الاتباع است نه نسبت بثالث .
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: