در معنی ضرر بکار می رود (رک. ضرر) و غالباً این دو کلمه فارسی عربی را که معادل یکدیگر با هم بکار می برند و می گویند(ضرر وزیان) این استعمال که از نوع استعمالات مترادف است در تعبیرات حقوقی درست نیست .
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: