وجود دادگاه، بسته به تحقق این شرایط است: 


الف_ محل مخصوصی  که برای دادرسی مقرر شده است. 
ب_ دادرسی متصدی که صلاحیت رسیدگی را داشته باشد. 


ج_وجود دعوی یا غیر دعوی از اموری که باید در دادگاه ها رسیدگی شود( مانند امور حسبی) 


 


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق ص 275
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: