اداره ای که دادستان و کارمندان او در آن انجام وظیفه می کنند. دادسراها تحت ریاست وزیر دادگستری قرار دارند. کارمندان داسرا پیرو نظر دادستانند و مسئولیتی در تنظیم کیفرخواست ندارند و شمن یک محاکمه ممکن است چندین بار عوض شوند و سلسله مراتب بین کارمندان دادسرا بیشتر بر مدار قواعد اداری بین آمر و مامور می گردد. 


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق ص 275
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: