(یا عرض حال ) شکوائیه ای است که به مراجع قضائی بطور کتبی (در اوراق مخصوص) و یا شفاهی عرضه می شود (ماده 70 ببعد آئین دادرسی مدنی )وجود دادخواست که یک موجود اعتباری است مستقل از برگ دادخواست است زیرا دادخواست ممکن است شفاهی باشد (ماده 343- 682 دادرسی مدنی و ماده 25 قانون اصول تشکیلات دادرسی . درخواست از مراجع قضائی اعم از دادخواست است زیرا هر دادخواستی متضمن در خواستی است ولی هر درخواستی ملازم با دادخواست و شکوی نیست مانند درخواست صدور اجرائیه و غیره .
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: