(فقه) لفظی که دلالت بر قسمتی از افراد عام کند چنانکه در ماده 143 دادرسی مدنی دو عبارت ذیل دیده می شود :الف- دعاوی مربوط بحقوق زوجیت ب- نفقه زوجیت عبارت اولی عام است و شامل جمیع حقوق ناشی از رابطه زناشوئی می شود ولی عبارت دومی خاص است وفقط شامل دعوی نفقه زوجه است و نفقه زوجه است ونفقه زوجه قسمتی از مفهوم عام و حقوق زوجیت است مفهوم خاص با مخصص فرق دارد چنانکه خاص مذکور در مثال بالا مخصص نمی باشد .
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: