وضع کارمندی است که به استناد تبصره ماده 17 این آئین نامه به خدمت او خاتمه داده می‌شود. (بند ز ماده 4 آئین نامه استخدامی مشترک شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی مصوب 4/12/1381 هیئت وزیران)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: