هدفی که شخص به خاطر آن هدف، خود را به نفع دیگری متعهد می سازد و یا به طور کلی معامله ای می کند(ماده217و218 ق.م) جهت معاملاتی که در یک صنف هستند به حسب اشخاص و احوال هر شخص فرق می کند بر خلاف علت  معامله که در تمام مصادیق یک صنف واحد است.


جهت نامشروع موجب بطلان معامله است(المغنی-ابن قدامه جلد چهارم-ص200)


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص668)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: