هرگاه به علت وضع خاص مجنی علیه و یا وسائل ارتکاب جرم، تحقق جرم ذاتا محال باشد هرچند که مجرم تمام کوشش خود را به کار برد آن جرم را جرم محال گویند.مانند: شلیک تیر به مرده


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص193)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: