در لغت به معنی گرد آورنده است در اصطلاح به معانی ذیل آمده است:الف- معبد مسلمانان چنانچه گویند : جامع گوهر شاد. ب- مجموعه ای که در آن مقررات قانون مدون شود و امروزه بجای جامع .مجموعه می گویند(تنها جائی که کلمه مجموعه به کتاب حقوقی اطلاق شده در جامع الشتاب صفحه 387 است که به نظر رسید) مانند جامع عباسی که یکی از کدهای قوانین فراهم آمده توسط شیخ بهائی وشاگرد او است . ج- مجموعه شامل مقررات واحادیث ووصایای مذهبی پیامبر اسلام (ص)چنانچه فرموده اند «وعند نا الجامعه» د-قدر مشترک بین مورد سکوت در قیاس (رک.قیاس)را جامع گویند.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: