(بین الملل عمومی ) اسم یک موسسه بین المللی است که عده نامحدودی از دول و موسسات دارنده شخصیت حقوقی تشکیل می دادند و هدف آن کمک ملل متمدن بحفظ صلح واجراء عدل ورفاه ملل به همراهی همدیگر بوده است.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: