(بین المللی عمومی) کسیکه محرمانه یا تحت عنوانهای نادرست بنفع خصم در صدد تحصیل اطلاعاتی از نقشه وقوای طرف مقاسد او برآید .(جزا) اشخاص زیر جاسوسند :الف –هر کس که برای بدست آوردن اسناد یا اطلاعاتی بنفع دشمن بیک قلعه یا مکان مستحکم یا پاسگاه یا هر بنگاه نظامی یا استحکامات و اردو گاهها یا منزلگاههای ارتش داخل شده باشد.ب- هر کس که برای دشمن اسناد یا اطلاعاتی بدست آورد که ممکن است نسبت بعملیات ارنش یا نسبت بتامین قلاع یا امکنه مستحکم یا پاسگاهها یا بنگاههای نظامی مضر باشد.ج- هر کس که جاسوسان یا افراد دشمن را که برای اکتشاف ماور شد باشند عمدا مخفی نموده یا سبب اختفاء آنها گردد. د- هر کس که اسرار نظامی یا سیاسی یا مفاتیح رمز را برخلاف مصالح کشور به اجنبی تسلیم کند (ماده 313 قانون دادرسی و کیفری ارتش)
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: