(فقه) کسیکه عدالت دیگری را مورد ایراد (در دادگاه) قرار میدهد . ایراد مزبور را اصطلاحا جرح گویند وکسانیکه بر صحت ایراد مزبورشهادت میدهند «شهود جرح »و«بینه جرح » نامیده میشوند.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: