نوشتن قراردادیا یک عمل حقوق یا احوال شخصیه یا یک حق (مانند حق اختراع)و یا هر چیز دیگر (مانند علامات) در دفاتر مخصوصی که قانون معین می کند مانند ثبت املاک وثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع

وثبت علائم و ثبت احوال وغیره.دراصطلاحات ذیل بکار رفته است.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: