سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص.در صورت اول توقیف شخص و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند.وقف هم در حقیقت توقیف مال به صورت خاصی است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص181)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: