رسیدن طفل است به حال احتلام(در مرد)و حیض یا حمل (درمورد زنان)


علامات بلوغ ذکور عبارت است از:


الف-روئیدن موی عانه


ب-روئیدن موی صورت


ج-احتلام


د-گذشتن 15سال قمری از تاریخ تولد


علامات بلوغ اناث عبارت است از:


الف-حیض


ب-حمل


ج-گذشتن 9سال قمری از تاریخ تولد


بلوغ درخنثی مشکل موقعی محقق می شود که از عهده ی تشخیص سود و زیان خود براید.تشخیص حسن و قبح ملاک بلوغ نیست.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق(ص113)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: