(دادرسی کیفری)دادرسی که شغل وی استنطاق از متهمین در مورد اتهام تحقیق از مطلعین راجع اتهام است.و بطور کلی کشف جرم و ممانعت از فرار متهم از اهم وظایف وی است.در اصطلاح دیگر او را قاضی تحقیق ومستنطق گویند.اصطلاح قاضی تحقیق عملا استعمال نمیشود و اصطلاح مستنطق فعلا در شرف متروک شدن است اصطلاح بازپرس فعلا اصطلاح جاری است.
منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق، دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: