وضع کارکنانی است که برابر مقررات انضباطی بازداشت می‌شوند. (ماده 113 قانون استخدام نیروی انتظامی مصوب 7/11/1382)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: